วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แปลโดยพยัญชนะเรื่องพราหมณ์ชื่อว่าจูเฬกสาฎก

 
 
คลิปนี้โหลดมาจากคลิปของวัดพระธรรมกาย 
 
 

แปลโดยพยัญชนะเรื่องวิฑูฑภะ
 
 
 

แปลโดยพยัญชนะเรื่องวิฑูฑภะ
 
 
 
 

แปลโดยพยัญชนะเรื่องวิฑูฑภะ

 
คลิปนี้โหลดจากคลิปเสียงของวัดศรีโคมคำ


 
 
 
 

แปลโดยพยัญชนะเรื่องกิญจมานวิกา


คลิปนี้โหลดมาจากคลิปของวัดพระธรรมกายน


 

แปลโดยพยัญชนะเรื่องโพธิราชกุมาร


 
คลิปนี้โหลดมาจากคลิปของวัดพระธรรมกาย